FrisørRevisor: Husk at indsende slutafregning

Fristen for at søge kompensationer og slutafregninger er skubbet til september 2021. Har du styr på dine deadlines?

Hjælpepakker og forskellige lån har hjulpet mange frisører igennem det sidste halvandet år med restriktioner og Covid-19.

Og er du også en af de mange, der har modtaget penge, skal du huske at indsende din slutafregning. Fristen er skubbet til 30. september 2021.

Karin Astrup er foruden at være FrisørRevisor også partner i Dansk Revision Odense. Hun har hjulpet mange frisører og virksomheder med at finde ud af dokumentationsjunglen efter hjælpepakkerne.

– Overordnet kan man sige, at kompensationen er blevet udbetalt på et forventet resultat, og i slutafregningen skal vi så indsende de reelle tal, så Erhvervsstyrelsen kan se, om den udbetalte kompensation er rigtig, fortæller hun.

Det drejer sig både om kompensationer for tabt omsætning, løn og faste omkostninger.

De rigtige tal

Fristen for at indberette dokumentation til slutafregning er skubbet til den 30. september 2021.

Du skal indberette oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i perioden – altså hvor mange penge, du reelt har omsat for eller lignende. Afhængigt af ordning kan det også være dine medarbejderes hjemsendelsesperiode, de omkostninger du har haft – eller din omsætning i den periode, du har fået kompensation.

– Så kan Erhvervsstyrelsen gennemføre en slutafregning, hvor det, du har sendt ind, bliver gennemgået, og der eventuelt rettes til, fortæller Karin Astrup.

Ny frist

For at gøre det så nemt som muligt, er de fleste mulige felter udfyldt på forhånd – ligesom du måske kender fra din årsopgørelse. Og når du sidder og taster tallene ind i virk.dk, får du en foreløbig opgørelse af din kompensation.

– Så kan du se, om du kan regne med at skulle betale penge tilbage eller om du måske har ret til yderligere kompensation, siger Karin.

Når du selv har godkendt det, du har sendt ind, bliver din dokumentation behandlet i Erhvervsstyrelsen, inden du får din endelige opgørelse.

Du kan fortsat søge

Er du stadig påvirket af Covid-19 restriktioner, har du fortsat mulighed for at søge støtte til dækning af faste udgifter og for at dække et omsætningstab.

Har du haft et omsætningstab på mindst 45 pct. fra 1. juli til 30. september 2021 kan du søge kompensation, hvis du enten er omfattet af forbud mod at holde åbent, har mindst én fuldtidsansat eller har modtaget kompensation for faste omkostninger.

Da deadlines og frister løbende ændres, så tjek altid på www.virk.dk

 

Slutafregning i 3 trin

  1. Erhvervsstyrelsen kontakter dig i din digitale postkasse. Du skal ikke gøre noget, før du hører fra Erhvervsstyrelsen. Her får du også besked om, hvad du skal indberette.
  2. Indberet dokumentation for de faktiske forhold i den periode, du er blevet kompenseret. Det sker på Virk.dk under ”slutafregning”, hvor du skal vælge den rigtige ordning. Deadline for din indberetning er senest den 30. september 2021.
  3. Du modtager den endelige slutafregning fra Erhvervsstyrelsen, når dine dokumenter er blevet gennemgået. Du får slutafregningen i din digitale postkasse.