Sådan betaler du din skat optimalt

Hvis du kender de forskellige satser og muligheder for at betale skat, har du mulighed for at optimere dine skatteindbetalinger. Så betaler du det, du skal – men heller ikke mere end det.

Der er ingen tvivl om, at vi alle skal bidrage til den store fælleskasse i Danmark.
– Vi skal betale vores skat, men ikke betale mere end nødvendigt. Det er sund fornuft, siger FrisørRevisor Henrik Lund Jensen, statsautoriseret revisor, Dansk Revision Hillerød.
Sammen med resten af sine kolleger i FrisørRevisor arbejder han hver dag med rådgivning om drift af virksomheder – herunder optimering af resultat og private udtræk og skattebetalinger.
Man kan enten drive sin virksomhed som en personlig ejet virksomhed eller som et selskab.
– Det er to forskellige situationer, så derfor er mulighederne også lidt forskellige.

Personligt ejet virksomhed

Overskud fra din virksomhed bliver som udgangspunkt beskattet som lønindkomst – du kan se taksterne i faktaboksen her på siden.
– Det optimale vil være, at du beskatter overskuddet op til topskattegrænsen, der i år er på 592.000 kr. Dette overskud beskattes med ca. 40 pct. Er der et større overskud, som man ikke har hævet ud til sig selv, kan resten af overskuddet spares op i virksomhedsskatteordning til 22 pct. i foreløbig skat, forklarer Henrik Lund Jensen.
Det er derudover også en god ide at indbetale til pension, hvor det er muligt at indbetale kr. 58.500 til ratepension. Du kan tilmed betale 30 pct. af overskuddet til livrente, ligesom der normalt også er mulighed for store indbetalinger til pension, når du sælger din virksomhed.
– Det giver god mening at optimere sin indkomst ud over årene, så man betaler en jævn ”lav” skat på 40 pct. i alle år, både når man arbejder, og når man går på pension.

Virksomhed i selskabsform

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, er det lidt anderledes. Her skal der udbetales løn til dig selv.
– Her vil det være mest optimalt først at udbetale sig løn op til topskattegrænsen på 592.000 kr. Har man behov for mere, bør man udbetale resten som udbytte (aktieindkomst.) Men du skal selvfølgelig ikke udbetale mere i løn, end at der stadig er overskud i selskabet, siger han.
Overskud i selskabet beskattes med 22 pct. Udbytte beskattes med 27 pct. af de første kr. 56.500, derefter 42 pct., og der er dobbelt fradrag, hvis man er gift. Selskabet har ikke fradrag for udbytte, og derfor er det billigere at udbetale løn til 40 pct. med fradrag, kontra udbytte til 27 pct. uden fradrag for selskabet.
– Du kan som privat person også indbetale kr. 58.500 til ratepension, og der er også mulighed for, at selskabet opretter en arbejdsgiverpension, der gør det muligt at indbetale yderligere til livrente.
– En ekstra mulighed er, at hvis du hæfter personligt for gæld i selskabet eksempelvis til din bank, så kan du udbetale dig selv en årlig garantiprovision på typisk 2 pct. af det beløb, som du hæfter for.
En sådan garantiprovision beskattes som en renteindtægt. Har du renteudgifter at modregne i, så kan du få pengene ud til 26 pct. i skat, og selskabet har også fradrag for samme beløb i sin 22 pct. skat.

Afslutning

Det er vigtigt for Henrik Lund Jensen at understrege, at det ikke handler om smarte finter eller om at snyde i skat.
– Men skattetrykket i Danmark er højt, så det gælder om at beskatte sig selv mest optimalt, så du betaler den skat, du skal, men at du ikke betaler mere i skat end nødvendigt.
– Artiklen her har givet en række generelle anbefalinger, men det er naturligvis altid en god ide at få individuel rådgivning hos sin egen revisor, der kender den præcise situation, siger Henrik Lund Jensen.

Fakta om skattesatser og grænser i 2021

Personfradrag: 46.700 kr. AM-bidrag: 8 pct.

Beskatning af løn fra 46.700 til 592.000 kr.: 40 pct. /AM-bidrag
Beskatning af løn fra 592.000 kr. og op: 56 pct. /AM-bidrag (topskat)

Beskatning af pensionsudbetalinger fra 46.700 til 545.000 kr.: 38 pct.
Beskatning af pensionsudbetalinger fra 545.000 og op: 53 pct. (topskat)

Renteudgifter (netto): 26 pct. skattefradrag
Renteindtægter (netto): 38-43 pct.

Aktieindkomst 56.500 kr. (113.000 kr. for ægtefæller): 27 pct. Yderligere aktieindkomst beskattes med 42 pct. i skat