Har du styr på din tjekliste til årets afslutning? Læs mere her: Frisørrevisor

Året nærmer sig sin afslutning, og det gør regnskabsåret også for de fleste frisørmestre. Så har du husket alt det, du skal inden den 31. december? Det kigger FrisørRevisorer nærmere på i denne artikel, hvor du får en tjekliste til årets afslutning.

Har du husket dine pensionsordninger?

Aldersopsparing
Aldersopsparing er en forholdsvis ny ordning, som så dagens lys i 2013. Indbetaling på denne opsparingsform giver ikke fradrag i din skat. Til gengæld skal pengene heller ikke beskattes den dag, hvor de kommer til udbetaling.

Mange har omdannet gamle kapitalpensionsordninger til denne opsparing, da det ikke mere er muligt at indbetale på en kapitalpensionsordning.

Du kan maksimalt indbetale 28.100 kr. på denne ordning i 2014.

Ratepension
Selv om fradragsretten på denne ordning er blevet stærkt begrænset de senere år, er det stadig muligt at indbetale på en ratepension.

Her er det maksimale beløb for fradrag 50.900 kr. i 2014.

Livrente
Indbetaler du på en livrente, får du fuldt fradrag for hele beløbet. Det er dog en forudsætning, at du indbetaler på ordningen i minimum 10 år.

Særlig pensionsordning for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende har en særlig mulighed for at spare op til pensionen. Der er en ordning, der gør, at du kan indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning – også selvom beløbet er højere end 50.900 kr.

Denne ordning stopper ved udgangen af 2014, så i år er altså sidste mulighed for at benytte den.

Har du husket dine skattefradrag?

Betaler du topskat, kan du får fradrag for indbetaling på ratepension, livrente og særlig pensionsordning for selvstændige. Når pengene skal udbetales fra disse ordninger, kommer du til at betale almindelig indkomstskat.

Har du husket din restskat for 2014?

Har du en mistanke om, at du har indbetalt for lidt skat i år, skal du måske overveje ”en frivillig indbetaling”.

Hvis du indbetaler ekstra i skat inden udgangen af 2014, bliver der ikke lagt rente til restskatten.

Du kan også indbetale restskat for 2014 i 2015, men så vil du også komme til at betale renter for det antal dage, der er gået i det nye år frem til betalingen.

Så har du økonomi og likviditet til dette, kan det være en meget fornuftig beslutning at betale sin restskat så tidligt som muligt.

Har du husket et budget for næste år?

Har du husket at tænke frem og lægge budgettet for 2015? Hvis ikke, skal du gøre det nu. Det er en god rettesnor for både dig selv og dine samarbejdspartnere, så du gør alle en tjeneste ved at lægge et realistisk budget.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre?
Så kontakt din lokale FrisørRevisor, som gerne hjælper dig.

NB. Dette indlæg kan indeholde takster og info om regler, der er blevet ændret siden udgivelsen. Kontakt din FrisørRevisor, så du er sikker på, at du altid får den mest opdaterede viden.